Próxima publicación: “A xustiza pola man. Violencia e conflitiviade na Galicia contemporánea” (editado xunto a Miguel Cabo)

Despois do verán sairá a luz o libro A xustiza pola man. Violencia e conflitiviade na Galicia contemporánea, editado por Miguel Cabo e Francisco Leira na Editorial Xerais.

Francisco Leira
Miguel Cabo

«A xustiza pola man» achega unha panorámica sobre as formas de conflitividade e violencia cotiá na Galicia contemporánea. Partindo dunha óptica común, inténtase comprender a sociedade a través dos conflitos e dunha das súas posibles derivacións, a violencia, entendida esta non como unha manifestación de irracionalidade, senón como síntoma das oposicións e loitas de poder inherentes a calquera comunidade. En definitiva, preténdese expoñer unha visión afastada dos estereotipos que afondan nunha Galicia resignada aos designios do poder imperante.

Opinións:

«Un análisis novedoso, detallado y coherente sobre la violencia en el pasado que descubre las diferentes caras de la violencia, sus mutaciones y el lugar central que ha ocupado en la historia».

Óscar Bascuñán Añover (Universidad Complutense de Madrid).

«Uma obra de leitura indispensável e urgente para quem deseje pensar a Galiza num tempo longo, além dos estereótipos sobre o conflito e a violencia».

Paula Godinho (Universidade Nova de Lisboa).

«No tempo do retorno da política do medo e do neofascismo, estudar a violencia contribúe a suspender a súa aparente irracionalidade e axuda a entender o pasado e o noso presente».

Álex Alonso Nogueira (City University of New York).

ÍNDICE
Prólogo. Dereito, xustiza, violencia
[Ramón Villares Paz]

Introdución. Violencia e conflitividade na Galicia contemporánea: imaxes e realidades
[Miguel Cabo e Francisco J. Leira-Castiñeira]

Violencia e conflitividade política na Galiza do século XIX (1808-1874)
[Xosé Ramón Veiga Alonso]

As tendencias do crime galego no período das estatísticas oficiais (1859-1918)
[Enrique Carballo Gende]

Instigación e recepción feminina de actos violentos na Galicia do século XIX e comezos do XX
[Herminia Pernas Oroza]

“Unha colisión fina”. A violencia na acción colectiva do movemento obreiro en Galicia: repertorios, percepcións e consecuencias (1890-1940)
[Antonio Míguez Macho]

Obreirismo e conflito na provincia da Coruña no primeiro terzo do século XX
[Eliseo Fernández Fernández e Emilio Grandío Seoane]

A violencia na retórica e na realidade do movemento agrarista
[Miguel Cabo]

A formación da sociedade civil a través da protesta agraria. O caso de Porto do Son no cambio de século
[Francisco J. Leira-Castiñeira]

Deporte, educación, violencia: outra perspectiva do proceso civilizador (Galicia, 1890-1936)
[Andrés Domínguez Almansa, Roque Sanfiz Arias e Tania Riveiro-Rodríguez]

A «folga do leite» (1978). Un conflito agrario nos tempos da Transición
[Daniel Lanero Táboas e Ana Cabana Iglesia]

Baldaio en loita. Recuperación do patrimonio natural colectivo (1948-1991)
[Araceli Freire Cedeira]

O GRAPO en Galicia
[Jonatan Rodrigues López]

Epílogo. Violencia, odio, terror e medo. Alén e aquén do conflito
[Lourenzo Fernández Prieto]

Título: A xustiza pola man. Violencia e conflitiviade na Galicia contemporánea

Editores: Francisco Leira e Miguel Cabo

Lugar de edición: Vigo

Editorial: Xerais

Idioma: Galego

Páxinas: 392

I.S.B.N.: 978-84-9121-799-2

Prezo: 25 euros

facebook
Twitter
Follow

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

es Spanish
X
error

síguenos